Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o. – siedziba firmy w Mikołowie
Inwestor / DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o
Lokalizacja / Mikołów, ul.Podleska 72
Realizacja / 2016-2017

 

Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / 1299m2
Kubatura / 13262m3
Powierzchnia zabudowy / 1323m2

DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o. – siedziba firmy w Mikołowie, budynek biurowy, hale produkcyjno-magazynowe, z zagospodarowaniem terenu.