Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
Inwestor / Miasto Mysłowice MZGK
Lokalizacja / Mysłowice, ul. Bytomska 37

Realizacja: 2021 r.

Remont dachu i elewacji oraz docieplenia ściany szczytowej budynku – w ramach modernizacji dachów oraz elewacji budynków zlokalizowanych w obrębie torowiska tramwajowego w Mysłowicach.