Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
Inwestor / Sąd Rejonowy
Lokalizacja / Mysłowice, ul. Krakowska 2