Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
Inwestor / Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Lokalizacja / Mysłowice, ul.Kołłątaja 8E
Koncepcja
Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / ok. 4 898m2
Powierzchnia mieszkalna / ok. 3 099m2
Powierzchnia zabudowy / ok. 1088m2

Zespół zabudowy obejmujący budynek wielorodzinny z lokalem
usługowym w kondygnacji parteru od strony pierzei Rynku
w Mysłowicach