Biuro usług projektowych - Severyn Projekt

SEVERYN PROJEKT

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
Projektowanie architektoniczne i branżowe oraz obsługa inwestycyjna dla obiektów: nowoprojektowanych, przebudowywanych, remontowanych, wystroju wnętrz, zagospodarowania terenu i małej architektury.
Dotychczasowe realizacje w zakresie budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej, służby zdrowia, biur, urzędów, banków, lokali gastronomicznych, a także domów jedno i wielorodzinnych.