Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Adaptacja pomieszczeń na wojewódzkie centrum powiadamiania
  • Severyn Projekt - Adaptacja pomieszczeń na wojewódzkie centrum powiadamiania
Inwestor / Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Lokalizacja / Katowice, Jagiellońska 25

Adaptacja pomieszczeń na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.