Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Centralne muzeum pożarnictwa w Mysłowicach
  • Severyn Projekt - Centralne muzeum pożarnictwa w Mysłowicach
Inwestor / Centralne muzeum pożarnictwa w Mysłowicach
Lokalizacja / Mysłowice, Stadionowa 7a
Realizacja / 2013

Dane techniczne:
Powierzchnia terenu zagospodarowania / 29 500m2

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – przebudowa części gastronomicznej i zagospodarowanie terenu.