Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Budynki wielorodzinne w Mysłowicach
  • Severyn Projekt - Budynki wielorodzinne w Mysłowicach
Inwestor / Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mysłowice"
Lokalizacja / Mysłowice, ul.Bończyka
Realizacja / 2009-2010
Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / 4480m2
Kubatura / 16980m3
Powierzchnia zabudowy / 1166m2

Budynki wielorodzinne w Mysłowicach.