Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Donauchem Polska sp. z o.o. – Siedziba firmy w Jaworznie
  • Severyn Projekt - Donauchem Polska sp. z o.o. – Siedziba firmy w Jaworznie
Inwestor / DONAUCHEM POLSKA Sp. z o.o
Lokalizacja / Jaworzno, ul.Chopina
Realizacja / 2006-2007, 2014-2015

Dane techniczne:
Kubatura / 24050m3
Powierzchnia zabudowy / 6950m2

DONAUCHEM POLSKA Sp. z o.o. – siedziba firmy w Jaworznie, budynek biurowy, hale produkcyjno-magazynowe z zagospodarowaniem terenu.