Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
Severyn Projekt - Remont i przebudowa kamienic miejskich mieszkalno - usługowych
Inwestor / Prywatny
Lokalizacja / Katowice, ul. Francuska 8, ul.Mariacka 31
Realizacja / 2005-2008

Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / ok.1700m2
Kubatura / ok.7400m3
Powierzchnia zabudowy / 454m2

Remont i przebudowa kamienic miejskich mieszkalno–usługowych – projekt konserwatorski.