Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Muzeum hutnictwa cynku – zmiana sposobu użytkowania hali walcowni cynku
  • Severyn Projekt - Muzeum hutnictwa cynku – zmiana sposobu użytkowania hali walcowni cynku
  • Severyn Projekt - Muzeum hutnictwa cynku – zmiana sposobu użytkowania hali walcowni cynku
  • Severyn Projekt - Muzeum hutnictwa cynku – zmiana sposobu użytkowania hali walcowni cynku
  • Severyn Projekt - Muzeum hutnictwa cynku – zmiana sposobu użytkowania hali walcowni cynku
Inwestor / "Start Management" Piotr Gerber, Wrocław
Lokalizacja / Katowice - Szopienice,
ul. 11-go Listopada
Realizacja / 2014-2016

Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / 5131m2
Kubatura / 42516m3
Powierzchnia zabudowy / 5280m2

Muzeum Hutnictwa Cynku – zmiana sposobu użytkowania hali walcowni cynku.