Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Rozbudowa szpitala geriatrycznego
Inwestor / EMC Silesia Sp. z o.o.
Lokalizacja / Katowice, ul.Morawa 31
Realizacja / 2016

Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / 975,4m2
Powierzchnia zabudowy / 411,3m2

Rozbudowa szpitala geriatrycznego.