Biuro usług projektowych - Severyn Projekt
  • Severyn Projekt - Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Inwestor / Sąd Rejonowy w Sosonowcu
Lokalizacja / Sosnowiec, ul. 1 Maja 19
Realizacja / 2006-2013

Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa / 4135m2
Kubatura / 22360m3
Powierzchnia zabudowy / 1295m2

Sąd rejonowy w Sosnowcu – remont budynku – projekt konserwatorski.